O KANCELARII

Małgorzata Wojtanis

ADWOKAT I MEDIATOR

Nazywam się Małgorzata Wojtanis i jestem adwokatem. Od 2011 roku zdobywałam doświadczenie zawodowe w branży prawniczej w kilku renomowanych kancelariach adwokackich oraz radcowskich.

Jestem absolwentką prawniczych jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu mediacji sądowych i pozasądowych, uzyskując tytuł mediatora w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz karnych.

W latach 2017-2019 odbywałam aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej. Obecnie prowadzę indywidualną Kancelarię Adwokacką w Gdańsku i jestem wpisana na listę adwokatów pod numerem GDA/ADW/3546.

Moja Kancelaria Adwokacka oferuje porady prawne oraz kompleksową obsługę prawną dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Reprezentuję swoich klientów przed organami podatkowymi, organami kontroli podatkowej, organami administracji rządowej i samorządowej wszystkich instancji, organami ścigania oraz egzekucji, a także przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców Kancelaria oferuje m.in. opracowywanie, kontrolę i weryfikację umów, zamówień, regulaminów, uchwał, protokołów i dokumentów rejestrowych, negocjacje i mediacje z kontrahentami, wierzycielami i dłużnikami, dochodzenie roszczeń, sporządzanie pism procesowych, skuteczną windykację należności, zastępstwo w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

 

Reprezentuję interesy Klientów mojej Kancelarii nie tylko na sali sądowej, ale również w toku negocjacji i ugodowych metod rozwiązywania sporów. Od 2016 roku posiadam również tytuł mediatora w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych, gospodarczych oraz nieletnich.

Prowadzę sprawy na terenie całej Polski. W razie potrzeby istnieje możliwość spotkania poza Kancelarią lub za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.

„Adwokat nie jest od tego, żeby klienta osądzać. Naszym zadaniem jest mu pomagać”

John Grisham

Jak przygotować się do spotkania?

Żeby spotkanie w mojej Kancelarii Adwokackiej przebiegało sprawnie, a co najważniejsze, aby w jak największym stopniu przyczyniło się do rozwiązania Państwa problemów prawnych, należy się do niego w odpowiedni sposób przygotować.

Na spotkaniu kluczowe znaczenie mają wszystkie okoliczności (fakty) danej sprawy, które łącznie tworzą obraz problemu prawnego. Dlatego w pierwszym rzędzie warto usystematyzować sobie wszystkie fakty, a następnie przynieść do Kancelarii wszystkie dokumenty, które są związane ze sprawą.

Dzięki uprzedniemu przygotowaniu się do spotkania, będę w stanie udzielić Państwu kompleksowej pomocy prawnej. Ustalę na czym polega Państwa problem prawny i przedstawię możliwe rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

+48 733-603-990

Albo napisz wiadomość e-mail na wskazany adres